Altid at følge gældende lovgivning på vores område - samt generelt i vores virke.

Vi acceptere ikke at der er aktiviteter inden for vores virke, som bryder med gældende lovgivning på noget som helst områder. Det være sig lige fra færden i trafikken, over de arbejdsretslige regler, til anden generel færden i firma regi.

At anvende de bedste og mindst miliøbelastende produktions materialer og metoder.

Vi er meget opmærksomme på at være miliø bevidste ved bl.a. at reducere energi & resurseforbruget under vores produktion, samt at anvende midler og redskaber som er så miliø rigtige som overhovedet opnåeligt, selvfølgelig under hensyntagen til at det ønskede produkt stadig opnås.

At drive vores selskab økonomisk efter gældende regler og lovgivning pålagt os ude fra af stat, kommune & skat.

Vi får udarbejdet vores årsraport årligt af statssutoriseret revisor, som vi løbende er i dialog med. Vi søger i det daglige kontinuerligt at holde os informeret om, samt at følge alle love og regler omkring håndtering af den økonomi, som vores virksomhed (og dermed vi) har ansvaret for.

At leverer vores service ifølge en forud defineret og aftalt arbejdsplan - til en fast aftalt pris.

Vi er af den opfattelse at dette skal leveres præcis som aftalt, til tiden, hver gang, samt at dette opnås gennem en løbende og åben dialog med vores kunder såvel som med vore ansatte.

At vi selv kan tage ansvar for det leverede og betalte produkt - uden brug af underleverandører.

Vi producerer alt selv - vi vil selv stå til ansvar for resultatet - og have fuld indflydelse på at det bliver optimeret i så høj grad som muligt, dog under hensyntagen til oven stående lovgivning og regler.

At praktisere en glad, let, problemløsende og humørfyldt omgang med vores kunder og ansatte, der tilvejebringer en hurtig og effektiv afvikling af firmaets aftalte og forpligtende opgaver.

Vi mener at opgaver er udfordringer. Vi mener også at verden er for lille, og at fremtiden hele tiden kommer for hurtigt, til at vi hænger fast i gamle problemer og uoverensstemmelser. Vi er af den opfattelse, at det er meget mere gavnligt for alle parter, løbende at skabe nu'et som den fremtid, som vi alle ønsker den skal være.   :-)

Vi forsøger løbende at handle på en måde der fremmer denne tankegang.

 ---------------------------------------------------------

Vi yder ikke vores service til virksomheder der producerer våben eller andet materiel til krigsførelse.

Vi yder ikke vores service til representationer fra nationer, der fører krig uden for eget territorium eller mod deres eget folk, medmindre det er i overensstemmelse med international lov og er sanktioneret af FN.

Vi yder ikke vores service til virksomheder der producere medikamenter til brug for permanent personligheds ændrene opførelse (herunder psykofarmaka), eller som producere anden form for instrumenter til dette formål.

Vi yder ikke vores service til virksomheder der praktisere personligheds ændrene behandling i negativ eller styrende retning, til skade for individet.

Vi yder ikke vores service til regeringer og offentlige instanser, organisationer eller private institutioner der undertrykker deres eget folk eller som kontinuerligt overtræder FN's menneskerettighedserklæring.

Ring til os, og hør nærmere om vores service

på telefon 32 97 90 97 hvor vi er til stede fra kl. 9.00 til kl. 16.00.

Eller udfyld kontakt felterne på forsiden.